• Hyvinvointialueen tuottama kuntoutus
    • Jos et ole oikeutettu Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, voit ha-kea lääkinnällistä kuntoutusta hyvinvointialueelta (Pohde)
  • Valtiokonttorin maksusitoumus
    • Veteraani- tai lottakuntoutus, tai muu valtiokonttorin maksusitoumuksella tapahtuva kuntoutus
Kävely harjoittelu kuva